Vastuusta ja vallasta kohti vapautta

Kaikki yritykset tarvitsevat työntekijöidensä luovuutta, innovatiivisuutta ja energiaa menestyäkseen. Tietointensiivisessä ja luovassa työssä liiketoiminnan arvo syntyy ajattelusta – siitä, mitä ja miten työntekijät voivat soveltaa ajatuksiaan käytännön toimintaan ja miten toiminta luo uusia ajatuksia.

Tiedossa on ollut jo pitkään, että tämä voi toteutua vain, jos yksilö ja tiimitasolla on riittävä määrä itsemääräämisoikeutta ja vaikutusvaltaa. On huomattu, että tavoitteena ei voi olla enää se, miten saadaan ihmisistä kaikki mahdollinen irti, vaan miten saadaan paras mahdollinen esiin.

Useat yritykset ovat ottaneet ensimmäisiä askelia oikeaan suuntaan.

Taso 1: Komento ja kontrolli

Ensimmäinen taso on tuttu perinteinen tapa, joka perustuu ajatusmalliin komennosta ja kontrollista. Taustalla piilee oletus, jossa työntekijöille on luontaista vältellä työtä. Tästä syystä johdon tehtäväksi nähdään toimia aikuisina kaitsemassa työntekijöistä koostuvaa lapsikatrasta.

”Tee tätä, niin saat tuota” tyyliset insentiivit ovat perua tästä ajattelusta. Samaan kategoriaan menee myös nollasummapeli työpaikan viihdykkeiden (juoma-automaatit, pelikonsolit) ja työpaikkaviihtyvyyden kanssa. Samalla taustalta kuulee huokauksia, kuinka ”ihmiset vain ajattelisivat itse omilla aivoillaan”, vaikka heidän tehtäväkseen on annettu suorittaa tehtävälistan mukaiset mekaaniset askareet, jotka joku muu on miettinyt valmiiksi.

Onneksemme suurin osa yrityksistä on jo siirtynyt tämän tyylisesti toiminnasta eteenpäin.

Taso 2: Vallan ja vastuun antaminen

Yrityksissä on huomattu, että edelle kuvattu malli ei yksinkertaisesti toimi ja sotii monia yrityksen tavoitteita ja arvoja vastaan. Yritykset kaipaavat itseohjautuvuutta ja työntekijlöiden omia ja itsenäisiä päätöksiä.

On siirrytty vaiheeseen, jossa ”Me annamme täällä ihmisille valtaa ja vastuuta”. Työpaikoilla on joustavat työajat ja ne kertovat arvostavansa yhteistyötä. Hyvä! Omien havaintojeni mukaan yritykset toimivat vilpittömästi ja pyrkivät tekemään asioita paremmaksi työntekijöilleen.

Ongelmaksi kuitenkin usein muodostuu, että käytännön toimet jäävät tasolle, jossa ”olet vapaa tekemään asiat kuten haluat, kunhan tulokset ovat täysin ennalta määrätyn ja odotusten mukaisia”. Työntekijöiden vastuunotto jää usein laihaksi ja antaa uudistuksia vastustaneille mahdollisuuden muistuttaa, kuinka ”ihmiset eivät ota vastuuta ja pitää palauttaa kuri ja järjestys”.

Tämä on tilanne, jossa monet yritykset tällä hetkellä ovat.

Taso 3: Työntekijöiden vapauttaminen

Askel tasolta yksi tasolle kaksi on yllättävän pieni. Seuraava askel tasolle kolme on paljon vaikeampi, mutta pakollinen. Ilman aitoa vapautta ja vastuuta, ei ole olemassa myöskään aitoa osallistumista. Innostuneen ja osaavan tekijän tuottavuus voi olla moninkertainen huonosti motivoituneeseen kollegaan verrattuna.

Aiemmissa askelissa työntekijöiden liikkumavaraa on lisätty. Seuraava askel alkaa kysymyksestä: “Tarvitsevatko omilla avoillaan ajattelevat ja luottamuksen arvoiset työntekijät ollenkaan hihnaa kaulansa ympärille?” Käytännön havaintoihin voi myös kuulua: ”Jos me voimaannutamme työntekijöitä, niin eikö se tarkoita, että meillä on edelleen valta, jota armeliaasti luovutamme eteenpäin?”

On hyvää liiketoimintaa saada ihmiset ottamaan käyttöön heidän todellinen potentiaalinsa. Organisaatiot, joissa ihmiset pystyvät työskentelemään vapaasti ja toteuttamaan itseään osana työtä, jäävät härvoin paikoilleen tai muiden jalkoihin.

Vanhojen rakenteiden ja tapojen päälle tapahtuva työntekijöiden voimaannuttaminen sekä vallan ja vastuun jako törmää organisaation esteisiin. Vastuuta oletetaan, mutta todellinen työntekijöiden irtipäästäminen jää tekemättä, koska valtarakenteet ja toimintatavat eivät muutu.

Samalla liian vähälle huomiolle jää, minkälaisia ovat ne toimintatavat ja rakenteet, joissa tiimit ja yhteisöt syntyvät ja kukoistavat. Yleensä vanhat rakenteet eivät ole yhteensopivia uusien tavoitteiden kanssa. Tällöin haasteeksi jää koko organisaation toiminnan muuttaminen vastaamaan uudenlaista ajattelua.

vallan tasot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *