Rakenna parhaita mahdollisia tiimejä

Onko sinulla henkilökohtaista kokemusta tiimin yhteistyöstä, jossa lopputulos on aidosti enemmän kuin osiensa summa? Oletko todistanut tilannetta, jossa asioita valmiiksi saava yksikkö on ensisijaisesti tiimi, ei sen yksilöt?

Toimivalla moniosaavalla tiimillä on riittävä määrä yhteistä perusosaamista yhteistyön mukautuvuuden takaamiseksi, mutta myös paljon erikoisosaamista kokonaisuuksien tekemiseksi alusta loppuun. Tiimin työskentelyä kuvaavaa on jatkuva tiivis yhteistyö, työhön liittyvän suunnittelun (ajattelun) ja tekemisen yhdistäminen sekä työn eri vaiheiden vaatima dynamiikka.

Toimivassa timiissä suorituksen ympärille ei voi piirtää selkeitä raja-aitoja. Kyse ei ole ”teen minun hommani”, vaan ”teemme tätä yhdessä”. Tiimin valmiiksi saamasta työstä ei pysty erottamaan yhtä ainoaa henkilöä, joka teki työn. Vielä vähemmän pystytään valitsemaan henkilö, joka oli ylitse muiden.

Jo pelkästään tavoite tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltaisesti arvoa vaatii tämän kaltaista toimintaa ja organisoitumista.

Organisaatioilta kuitenkin näyttää puuttuvan kokemus toimivasta tiimistä ja sen suorittaman tietotyön luonteesta. Perinteinen johtajan työhön liittyvä ajattelu korostaa yksilöitä ja yksilöiden tekemiä suorituksia. Työtä allokoidaan työntekijöiden työajan mukaan prosentteina eri puolille ja yksittäisten erikoisosaajien ajatellaan tekevän oman hommansa kaikkein tehokkaimmin erillään. Johtamisen tavat, järjestelmät ja työkalut on valjastettu tukemaan tätä ajattelua.

Tapa johtaa yksittäisiä ihmisiä yllä mainitulla tavalla ei ole tehokasta eikä toimivaa.

Kun tiimistä tulee pääasiallinen tuotannon yksikkö, ”resurssointi”, jota organisaatio suorittaa, on parhaitten mahdollisten tiimien rakentamista. Tai tarkemmin: edellytysten luomista, josta parhaat mahdolliset tiimit syntyvät.

Muutos yksinkertaistettuna on: Ihimisiä ei resurssoida tehtäviin, vaan työ annetaan tiimeille. Työ suunnitellaan siten, että soveltuu tiimeille. Ihmisten sovittaminen tehtäviin ei ole johtamisen keskiössä.

Ajatus tiimistä tuotannon yksikkönä on epälooginen perinteisiä johtamisoppeja ajatellen, sillä tiimin suorituskyky tietotyössä ei ole täysin suoraan verrannollinen sen käytössä oleviin henkilöihin tai tunteihin. Esimerkiksi yksi kymmenen hengen tiimi voidaan joskus saada tehokkaammaksi jakamalla se kahteen viiden hengen tiimiin. Toiminta voi parantua ilman, että toimintaan ”resurssoidaan” yhtään lisää henkilöitä lisää. Toisaalta myös hyvin yhteen toimiva viiden hengen tiimi voi tuottaa parempia tuloksia kuin seitsemän hengen tiimi.

Tämän ymmärryksen valossa ajatus perinteisestä resurssoinnista ja työn tehokkuudesta on ajateltava uudelleen. Haasteena on, että perinteiset ajatusmallit ohjaavat toimimaan toisin. Nämä ajatukset ovat niin läpitunkevia, että ne eivät muutu, ilman omaa kokemusta toisenlaisesta tavasta. Kannattaa siis kokeilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *